Лист 60С2А в Караганде

Подбор по параметрам
Лист 60С2А 3.5х1000х2000 мм, горячекатаный, цена за тонну 298000 Р
Лист 60С2А 20х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 310000 Р
Лист 60С2А 2х600х2000 мм, горячекатаный, цена за тонну 100000 Р
Лист 60С2А 2х1000х2000 мм, горячекатаный, цена за тонну 345000 Р
Лист 60С2А 12х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 310000 Р
Лист 60С2А 10х470х800 мм, горячекатаный, цена за тонну 180000 Р
Лист 60С2А 10х820х1440 мм, горячекатаный, цена за тонну 180000 Р
Лист 60С2А 10х1250х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 295000 Р
Лист 60С2А 10х1260х1630 мм, горячекатаный, цена за тонну 180000 Р
Лист 60С2А 10х1380х1750 мм, горячекатаный, цена за тонну 180000 Р
Лист 60С2А 6х1250х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 295000 Р
Лист 60С2А 6 мм, горячекатаный, цена за тонну 295000 Р
Лист 60С2А 6х1250х2500 мм, горячекатаный, цена за тонну 295000 Р
Лист 60С2А 6х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 295000 Р
Лист 60С2А 4.5х600х2000 мм, горячекатаный, цена за тонну 159600 Р
Лист 60С2А 4х1000х2000 мм, горячекатаный, цена за тонну 345000 Р
Лист 60С2А 4 мм, горячекатаный, цена за тонну 345000 Р
Лист 60С2А 30 мм, горячекатаный, цена за тонну 220000 Р
Лист 60С2А 30х1500х1500 мм, горячекатаный, цена за тонну 220000 Р
Лист 60С2А 30х1500х4500-5000 мм, горячекатаный, цена за тонну 220000 Р