Лист 09Г2С в Караганде

Подбор по параметрам
Лист 09Г2С 8х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 80869 Р
Лист 09Г2С-15 8х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 128688 Р
Лист 09Г2С 6х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 81819 Р
Лист 09Г2С 5х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 82244 Р
Лист 09Г2С-15 5х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 130829 Р
Лист 09Г2С 4х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 80687 Р
Лист 09Г2С-15 16х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 137640 Р
Лист 09Г2С 12х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 127567 Р
Лист 09Г2С 10х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 82574 Р
Лист 09Г2С-15 10х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 131907 Р
Лист 09Г2С 95 мм, горячекатаный, цена за тонну 60000 Р
Лист 09Г2С-12 95х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 133000 Р
Лист 09Г2С 90х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 111650 Р
Лист 09Г2С-12 90х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 134129 Р
Лист 09Г2С-12 90х2000х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 130391 Р
Лист 09Г2С-8 90х2000х7000 мм, горячекатаный, цена за тонну 133136 Р
Лист 09Г2С 90х2000х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 107022 Р
Лист 09Г2С-15 90х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 129725 Р
Лист 09Г2С 90х2000-2100х4500-6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 138000 Р
Лист 09Г2С-13 90х1500х6000 мм, горячекатаный, цена за тонну 129297 Р