Забор из евроштакетника в Караганде

Подбор по параметрам
Забор из евроштакетника 1500 мм, цена за метр 1215 Р
Забор из евроштакетника 1800 мм, цена за метр 8790 Р
Забор из евроштакетника 2000 мм, цена за метр 16365 Р
Забор из евроштакетника цена за метр 8790 Р