Балка 10Б1 в Караганде

Подбор по параметрам
Балка 10Б1 С255, длина 12 м, цена за тонну 112024 Р
Балка 10Б1 С345, длина 12 м, цена за тонну 113892 Р
Балка 10Б1 Ст1, длина 12 м, цена за тонну 107700 Р
Балка 10Б1 Ст2, длина 12 м, цена за тонну 107700 Р
Балка 10Б1 Ст3, длина 12 м, цена за тонну 117601 Р
Балка 10Б1 Ст3, длина 6 м, цена за тонну 73592 Р
Балка 10Б1 Ст3, цена за тонну 142732 Р
Балка 10Б1 длина 12 м, цена за метр 1075 Р
Балка 10Б1 длина 12 м, цена за тонну 127000 Р
Балка 10Б1 цена за тонну 114801 Р
Балка 10Б1 09Г2С, длина 11.7 м, цена за тонну 128766 Р
Балка 10Б1 09Г2С, цена за тонну 142732 Р
Балка 10Б1 С255, длина 11.6 м, цена за тонну 127330 Р
Балка 10Б1 С255, цена за тонну 80000 Р
Балка 10Б1 Ст3, длина 10.5 м, цена за тонну 128766 Р
Балка 10Б1 Ст3, длина 11.7 м, цена за тонну 128766 Р
Балка 10Б1 длина 11.7 м, цена за тонну 120066 Р
Балка 10Б1 длина 2 м, цена за тонну 63000 Р
Балка 10Б1 длина 2.4 м, цена за тонну 63000 Р
Балка 10Б1 длина 3.6 м, цена за тонну 63000 Р