Паронит ПОН-Б в Караганде

Подбор по параметрам
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 364 Р
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 109 Р
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1500х2000 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 115 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 99 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 208 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 208 Р
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 191 Р
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 191 Р
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 209 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 126 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 213 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х3000 мм, цена за кг 215 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х750 мм, цена за кг 215 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 213 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 84 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х2000 мм, цена за кг 84 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х3000 мм, цена за кг 84 Р
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 84 Р
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1520х1700 мм, цена за кг 152 Р
Паронит ПОН-Б 0.5 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 143 Р