Двутавр 55Б1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С355, цена за тонну 82797 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 69917 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С345, цена за тонну 80067 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С255, цена за тонну 90022 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, цена за тонну 85126 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 89113 Р
Двутавр балка 55Б1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85438 Р
Двутавр балка 55Б1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84039 Р
Двутавр балка 55Б1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91954 Р
Двутавр балка 55Б1 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90838 Р
Двутавр балка 55Б1 L 4 м, цена за тонну 95000 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90047 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 92839 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 98225 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 102125 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 100500 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 99983 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 102500 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95488 Р
Двутавр балка 55Б1 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99000 Р