Двутавр 45М в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 45М L 12 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 130557 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, Ст3, цена за тонну 117216 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, С255, цена за тонну 122605 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, С255, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 133403 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, С345, цена за тонну 116260 Р
Двутавр балка 45М С355, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 143796 Р
Двутавр балка 45М Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 129619 Р
Двутавр балка 45М цена за тонну 90547 Р
Двутавр балка 45М С255, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 125385 Р
Двутавр балка 45М Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 130627 Р
Двутавр балка 45М L 6 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за метр 8252 Р
Двутавр балка 45М L 6 м, С345, цена за тонну 105774 Р
Двутавр балка 45М L 9 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 99092 Р
Двутавр балка 45М L 11 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 99092 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 137683 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 129900 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, цена за тонну 130343 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, С355, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 138708 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 126241 Р
Двутавр балка 45М L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 116900 Р