Двутавр 40Ш2 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 81073 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 71137 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 88943 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 89838 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 92726 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 86733 Р
Двутавр балка 40Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91524 Р
Двутавр балка 40Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95959 Р
Двутавр балка 40Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84980 Р
Двутавр балка 40Ш2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90838 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 3 м, 09Г2С, цена за тонну 95230 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 13427 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95125 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97586 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 86069 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, цена за тонну 87525 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91385 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 104277 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96050 Р
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 102500 Р