Двутавр 35Б2 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С355, цена за тонну 84531 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С255, цена за тонну 91326 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 92610 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, цена за тонну 87944 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 93437 Р
Двутавр балка 35Б2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 89080 Р
Двутавр балка 35Б2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 93996 Р
Двутавр балка 35Б2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 87953 Р
Двутавр балка 35Б2 цена за тонну 86076 Р
Двутавр балка 35Б2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92391 Р
Двутавр балка 35Б2 L 6 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за метр 5091 Р
Двутавр балка 35Б2 L 6 м, С355, цена за тонну 95921 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 96563 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90742 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91981 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94012 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 101076 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 83515 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97293 Р
Двутавр балка 35Б2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 98945 Р