Двутавр 30Ш2 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 84567 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 71259 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 88625 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 76963 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С345, цена за тонну 76759 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 88107 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, цена за тонну 88300 Р
Двутавр балка 30Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94619 Р
Двутавр балка 30Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91839 Р
Двутавр балка 30Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85967 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 3 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 72000 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 7832 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96016 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 94698 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90379 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92146 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 87242 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 87132 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 84576 Р
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 99407 Р