Двутавр 30Ш1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 84325 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 102080 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 72434 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 93162 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84762 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 90952 Р
Двутавр балка 30Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92796 Р
Двутавр балка 30Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96841 Р
Двутавр балка 30Ш1 цена за тонну 92353 Р
Двутавр балка 30Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85967 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 6853 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 6 м, цена за метр 5658 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91998 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90613 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96528 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 96128 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, С255, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 91238 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90169 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94672 Р
Двутавр балка 30Ш1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97993 Р