Двутавр 30К1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, цена за тонну 89790 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 72656 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, цена за тонну 82391 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 91098 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С345, цена за тонну 73884 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, цена за тонну 87823 Р
Двутавр балка 30К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 93320 Р
Двутавр балка 30К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92988 Р
Двутавр балка 30К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 85967 Р
Двутавр балка 30К1 цена за тонну 89288 Р
Двутавр балка 30К1 L 4 м, цена за тонну 77000 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90084 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90400 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91922 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 86182 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94820 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90169 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 95413 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 86847 Р
Двутавр балка 30К1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 84093 Р