Двутавр 30Б2 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С355, цена за тонну 85128 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С255, цена за тонну 91823 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 74953 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 94126 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94957 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, цена за тонну 90421 Р
Двутавр балка 30Б2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95167 Р
Двутавр балка 30Б2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 91702 Р
Двутавр балка 30Б2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88383 Р
Двутавр балка 30Б2 цена за тонну 86578 Р
Двутавр балка 30Б2 L 6 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за метр 4476 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 96317 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99810 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 93535 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 88103 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 98797 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97913 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С345, цена за тонну 101057 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 88497 Р
Двутавр балка 30Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 92100 Р