Двутавр 30Б1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С255, цена за тонну 103066 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С355, цена за тонну 86747 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 93243 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 75710 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 92307 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 97867 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 95703 Р
Двутавр балка 30Б1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95015 Р
Двутавр балка 30Б1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96702 Р
Двутавр балка 30Б1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 87876 Р
Двутавр балка 30Б1 L 3 м, цена за тонну 79000 Р
Двутавр балка 30Б1 L 6 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за метр 3776 Р
Двутавр балка 30Б1 L 8 м, цена за метр 3336 Р
Двутавр балка 30Б1 L 11 м, ГОСТ 8239-89, цена за метр 3336 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 97941 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94742 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94122 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 97979 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 105154 Р
Двутавр балка 30Б1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 101180 Р