Двутавр 25Ш1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 91494 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 84783 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 77605 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 84177 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 96565 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92892 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, цена за тонну 88311 Р
Двутавр балка 25Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94412 Р
Двутавр балка 25Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 89916 Р
Двутавр балка 25Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 87953 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 4 м, цена за тонну 90500 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 60000 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 5734 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 11 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 86500 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94372 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 92644 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 100864 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 104053 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 93010 Р
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 83299 Р