Двутавр 25Б2 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С355, цена за тонну 87682 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С255, цена за тонну 92282 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 77326 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, цена за тонну 91273 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 94493 Р
Двутавр балка 25Б2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90268 Р
Двутавр балка 25Б2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 96513 Р
Двутавр балка 25Б2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88920 Р
Двутавр балка 25Б2 цена за тонну 88328 Р
Двутавр балка 25Б2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92791 Р
Двутавр балка 25Б2 L 6 м, С355, цена за тонну 96360 Р
Двутавр балка 25Б2 L 6 м, Ст3, цена за тонну 60000 Р
Двутавр балка 25Б2 L 11 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 86500 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 100779 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99636 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 93470 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 94300 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94014 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 87226 Р
Двутавр балка 25Б2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 87770 Р