Двутавр 25Б1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С255, цена за тонну 102798 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С355, цена за тонну 88491 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 93466 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 78237 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С345, цена за тонну 83788 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95867 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 96906 Р
Двутавр балка 25Б1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 90803 Р
Двутавр балка 25Б1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95611 Р
Двутавр балка 25Б1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88920 Р
Двутавр балка 25Б1 L 5 м, Ст3, цена за тонну 62500 Р
Двутавр балка 25Б1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 65000 Р
Двутавр балка 25Б1 L 6 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за метр 3217 Р
Двутавр балка 25Б1 L 6 м, цена за метр 2836 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 99880 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 91563 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 93234 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 94916 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 90773 Р
Двутавр балка 25Б1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 90848 Р