Двутавр 20Ш1 в Караганде

Подбор по параметрам
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 107004 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 96317 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 79193 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 95126 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, цена за тонну 90544 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 92934 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 96033 Р
Двутавр балка 20Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 89950 Р
Двутавр балка 20Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 95856 Р
Двутавр балка 20Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 88170 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 60000 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 3580 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 10 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за метр 6125 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 10 м, Ст3, цена за метр 4470 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 98643 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 101176 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 93476 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 99281 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 92223 Р
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 91027 Р